Sample Tiktok Video Creative

Adcourant có đội ngũ content creator luôn lắng nghe các yêu cầu của khách trong việc thực hiện Video creative cho khách hàng.

Sở hữu video creative tự quay sẽ giúp tiết kiệm ngân sách khi chạy quảng cáo Tiktok, giúp giảm CPM, CPC và CPA.

Ở bên dưới là một vài creative video sample sản phẩm Dropship và POD.

Re-used Charging Cable

Video sample cho các seller bán POD

Mama Design POD

Koi Mug Design

Father’s Day Design POD